Úvod   •   Nabídka služeb   •   Reference   •   Podklady k ocenění   •   Kontakt   •   Vybrané pojmy   •   Užitečné odkazy 

Ing. Artur Ries, Ph.D.

Orientační seznam podkladů nutných pro ocenění nemovitosti:

 • Výpis z Katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • Snímek z katastrální mapy (ne starší 3 měsíců), případně i geometrický plán
 • Kupní smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva či věcného břemene
 • Dokumentace ke stavbě, např. kolaudační rozhodnutí, výkresy apod. (pokud existuje)
 • Korespondence se stavebním úřadem (pokud existuje)
 • Případná soudní rozhodnutí týkající se oceňovaných nemovitostí (pokud nějaké jsou)
 • Dříve vypracované znalecké posudky (pokud nějaké jsou)
  UPOZORNĚNÍ: Seznam podkladů má pouze orientační charakter. Jeho přesný soupis závisí od způsobu užívání nemovitosti (např. jde-li o komerční objekt, je-li v pronájmu, atd.) a účelu posudku a je nutné ho vždy upřesnit se zhotovitelem posudku!
 •  

  Copyright (c) 2005 První počítačová pomoc. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.