Úvod   •   Nabídka služeb   •   Reference   •   Podklady k ocenění   •   Kontakt   •   Vybrané pojmy   •   Užitečné odkazy 

Ing. Artur Ries, Ph.D.

Reference:

Jedním ze základních předpokladů při výkonu činnosti soudního znalce je dodržování profesionálně-etických pravidel. Soudní znalec je v této souvislosti mj. vázán slibem mlčenlivosti, který skládal do rukou ministra spravedlnosti ČR nebo předsedy Krajského soudu. Vzhledem k této skutečnosti zde nejsou uvedeny odkazy na klienty využívající inzerovaných služeb. Nicméně portfolio klientů je široké a zahrnuje zejména:

 • Občany (převody nemovitého majetku při jeho darování, prodeji, dědickém řízení, soudní spory)
 • Banky, stavební spořitelny a družstevní záložny (nemovitý majetek určený pro zástavu při půjčkách - klasická hypotéka, "americká" hypotéka, stavební spoření, apod.)
 • Advokátní a notářské kanceláře (mimosoudní vyrovnání, soudní spory, apod.)
 • Soudní exekutory a konkurzní správce (uplatňování pohledávek věřitelů - exekuce nemovitého majetku, konkurzy, apod.)
 • Dražební kanceláře (dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitého majetku)
 • Realitní kanceláře
 • Úřady státní správy a samosprávy
 • Subjekty podnikající v investiční výstavbě (kontroly rozpočtů - a to i zpětně na báze cenových hladin předchozích let, pasportizace objektů před započetím výstavby či rekonstrukce z důvodu zamezení pozdějších sporů, apod.)
 •    

   

  Copyright (c) 2005 První počítačová pomoc. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.